Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při vyplňování formulářů na těchto stránkách poskytujete své osobní údaje dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket atd., a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat a údaje budou zlikvidovány.

Veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považujeme za důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím stranám.